خانه / طرح درس / آموزش / انواع خط پاره خط نیم خط راست شکسته خمیده متقاطع عمود متقارن

انواع خط پاره خط نیم خط راست شکسته خمیده متقاطع عمود متقارن

انواع خط

پاره خط :

خطی است که دو سر آن بسته است و نمی توان آن را ادامه داد.

نیم خط

خطی است که یک سرآن بسته و سر دیگر آن باز باشد و بتوانیم آن را ادامه دهیم.

خط راست :

خطی است که دو سر آن باز باشدواز دو طرف بتوانیم آن را ادامه دهیم.

تعریفی دیگر از خط راست :

به خطی گفته می شود که در یک امتداد و یک راستا باشد مانند خط کشی برای اندازه گیری یک ضلع مربع.

خط شکسته

به خطی که صاف و مانند خط راست نیست بلکه مانند یک مربع گوشه هایی دارد

این نوع خط به دو حالت است که عبارت است از : خط شکسته ی باز مانند دو خــــط که همدیگر را قـــــطع ولی از هم نگذرند و خط شکسته ی بسته مانند مربع، مثلث ، مستطیل ، لوزی  .

خط خمیده

خطی است که مانند خط شکسته می مانند ولی با این تفاوت که گوشه ای در کار نمی باشد .

این نوع خط نیز به دو حالت است که عبارت است از : خط خـــــــــــــــمیده ی باز مانند : حرف c   در الفبای انگلیسی یا عدد هشت که اگر شکل شکسته ی بالای آن خمیده باشد خط خمیده ی باز است و خط خمیده ی بسته مانند : یک دایره یا یک بیضی.

خطوط متقاطع :

به دو خط که به هر یک از شکل های بالا باشد ولی همدیگر را قطع و از هم بگذرند مانند: ضربدر .

خط عمود

به دو خط راست که همدیگر را قطع و محل برخورد آنها یک زاویه ی ۹۰ درجه را درست کند برای فهمیدن این تعریف یک مربع یا یک مستطیل بکشید و شکل گوشه های آن را مشاهده کنید که آن گوشه را زاویه ۹۰ و رابطه ی آن دو خط همان گوشه را با هم را عمود نامیده .

خط تقارن

خط تقارن همان محل تا خوردگی است که دو نیمه کاملاً بر هم منطبق بوده و مساوی هم باشند .

 

 نکات :

  • خط ها دو نوع هستند : خط بسته و خط باز.
  • هر خط باز یا بسته ای می تواند خمیده ، شکسته یا راست باشد.
  • برای رسم یک خط ٬کافی است دونقطه از آن را داشته باشیم.
  • از هر دونقطه ٬فقط یک خط می گذرد.
  • از یک نقطه خطهای زیادی می گذرد.
  • خط نقطه وسط ندارد.
  • ابتدای نیم خط  بسته وانتهای آن نامحدود است .
  • پاره خط نقطه وسط دارد.
  • تعداد نیم خط های روی یک نیم خط برابر است باتعداد نقطه های روی آن نیم خط.

 آموزش تعیین تعداد پاره خط ها:

روش اول:

(تعداد نقطه ها ×تعداد فاصله های بین آن نقطه ها ) :۲  =تعداد پاره خط ها

روش دوم :

بین دونقطه را به ترتیب ازعدد ۱تا….می نویسیم وبعد باهم جمع میکنیم.

مثال:

اگر روی یک  پاره خط  ۷نقطه باشد ازنقطه اول تا دوم عدد یک واز نقطه دوم تا سوم عدد ۲ و……درنتیجه به عدد ۶ می رسیم .

بعدعدد هارا جمع  می کنیم :                          ۲۱=۶+۵+۴+۳+۲+۱

روی این پاره خط ۲۱ پاره خط وجود دارد.

نماد خط ها :

نماد خط ها

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  انواع خط پاره خط نیم خط راست شکسته خمیده متقاطع عمود متقارن

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme