خانه / طرح درس / آموزش

آموزش

طرح درس چیست؟

کلیه اندیشه ها و مقدمه چینی ها و پیش بینی هایی که معلم قبل از رفتن به کلاس به عمل می آورد هرگاه بر روی کاغذ بیاید «طرح درس» نامیده می شود. معلم قبل از شروع سال تحصیلی در مورد ...

ادامه مطلب »

تکالیف خلاقانه و فعالیت مکمل آموزشی

برنامه های مکمل و تکالیف خلاقانه بر اساس گام های گانیه نوشته : رضا پورشیخ   تکنولوژیست آموزشی مقدمه: فعالیت فوق برنامه و مکمل چیست؟       فرآیند یاددهی و یادگیری ، فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ...

ادامه مطلب »

فرم ارزیابی از تدریس کلاسی خودمان

فرم ارزیابی از تدریس کلاسی نام مدرس:                         تاریخ تدریس:         محل تدریس :               عنوان تدریس:                             کتاب:                       مقطع/ پایه: ردیف عنوان فعالیت ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱ داشتن طرح درس مطابق رویکرد یاددهی و یادگیری(طرح درس نویسی سناریویی) ...

ادامه مطلب »

نمونه فرم نوشتن طرح درس

فرم طرح درس مبتنی بر نظریه فرا شناختی( یاددهی و یادگیری) عنوان بندی: موضوع – پایه – مقطع – صفحه- ماده درسی- زمان پیش بینی شده – تعداد فراگیران و… هدف های جزیی: هدف های رفتاری(فراگیر پس از یادگیری): معیار- ...

ادامه مطلب »
theme