خانه / طرح درس / طرح درس پایه چهارم

طرح درس پایه چهارم

روش تدریس تعلیمات اجتماعی چهارم (جغرافیا-تاریخ-مدنی)-کامل

جغرافی درس اول روش تدریس: پرسشنامه موضوع درس: محیط زندگی ما اهداف کلی: محیط زندگی ما اهداف جزئی: شناخت درباره ی محیط زندگی خود آشنایی با زندگی شهری و روستایی اهداف رفتاری: ۱-    یکی از راه های شناخت محیط زندگی ...

ادامه مطلب »

طرح درس خواص مستطیل ریاضی چهارم

عنوان : خواص مستطیل                                                                             مدرس : آقا/خانم ……………………… درس : ریاضی                                                                                                     زمان : ۲۵ دقیقه پایه : چهارم                                                                                                           تعداد فراگیر : ۲۰ نفر روش تدریس : دریافت مفهوم   هدف کلی : آموزش خواص مستطیل هدف جزئی : ۱-    آشنایی ...

ادامه مطلب »

طرح درس تقسیم های غیر اساسی ریاضی چهارم

طرح درس روزانه نام درس : ریاضی                  پایه ی چهارم ابتدایی              تعداد دانش آمزوان : …. موضوع درس : تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده روش تدرس : مکاشفه ای هدف کلی : آشنایی با تقسیم های ...

ادامه مطلب »
theme