خانه / طرح درس / طرح درس پایه دوم

طرح درس پایه دوم

طرح درس سلام سلام هدیه آسمانی دوم

هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی هدف کلی : آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی اهداف جزئی : ۱ـ تمایل به سلام کردن در ...

ادامه مطلب »

طرح درس واحد طول ریاضی دوم

بسمه تعالی سناریوی آموزشی با رویکرد یاددهی یادگیری کتاب : ریاضی                          مقطع : ابتدایی                 کلاس : دوم عنوان :درک مفهوم واحد طول روش تدریس : دست یابی به مفهوم   زمان تدریس : ۵ ۲ دقیقه تاریخ :              آموزشگاه :   ...

ادامه مطلب »

طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم

بسمه تعالی عنوان : اشکال هندسی                                                                         مدرس : آقا/خانم ……………………… درس : ریاضی                                                                                                     زمان : ۲۵ دقیقه پایه : دوم                                                                                                           تعداد فراگیر : ۲۰ نفر روش تدریس : دریافت مفهوم   هدف و حیطه ها : هدف کلی : آموزش ...

ادامه مطلب »
theme