خانه / طرح درس / طرح درس پایه سوم

طرح درس پایه سوم

طرح درس مفهوم ضرب ریاضی سوم

نام کتاب:ریاضی پایه سوم ابتدایی.                 زمان تدریس:۴۵ دقیقه. عنوان درس:مفهوم ضرب.                              تاریخ تدریس: روش تدریس:                                              تعداد فراگیر: ۳۲ نفر. نام مدرس: هدف کلی :آموزش مفهوم ضرب. هدف جزئی : عبارت ضربی را بخواند . ضرب مربوط به شکل رابنویسد. ...

ادامه مطلب »

طرح درس مفهوم کسر ریاضی سوم

نام درس : ریاضیات                        پایه ی : سوم                        تعداد فراگیران : موضوع درس : مفهوم کسر            روش تدریس : مکاشفه ای   هدف کلّی : آشنایی فراگیران با کسر و مفهوم آن   هدف جزیی : ـ آشنایی با تقسیمات ...

ادامه مطلب »

طرح درس مهره داران علوم سوم

طرح درس روزانه شماره ۲ نام درس : علوم تجربی            پایه ی : سوم ابتدایی              تعداد فراگیران …. روش تدریس : دستیابی مفهوم             موضوع درس : مهره داران هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با جانوران مهره ...

ادامه مطلب »
theme