خانه / طرح درس / طرح درس پایه ششم

طرح درس پایه ششم

طرح درس سفر به اصفهان- ۹ گام گانیه اجتماعی ششم

موضوع : سفری به اصفهان کتاب : جغرافیای ششم ابتدایی درس ۱۱ صفحه ۵۷ تا ۶۳ زمان تدریس : ۴۵ دقیقه            محل تدریس : کلاس            روش تدریس : ۹ گام گانیه تعداد فراگیران : ۲۰ نفر                مدرس : ...

ادامه مطلب »

طرح درس دریاهای ایران- ۹ گام گانیه اجتماعی ششم

عنوان تدریس:دریاهای ایران             مدت تدریس:۴۵ دقیقه پایه مقطع:ششم ابتدایی                    محل تدریس: کلاس درس تعداد فراگیران:۱۸ نفر                   صفحه کتاب:۸۷الی ۹۱ روش تدریس :نه گام گانیه(در گام چهارم:همیاری -فن سوم تقسیم موضوع به بخش های مختلف) زمان :۴۵ دقیقه                         نام مدرس: مهرعلیان ...

ادامه مطلب »

طرح درس صفویه- بحث گروهی اجتماعی ششم

عنوان: کتاب :مطالعات اجتماعی/تاریخ /ششم ابتدائی/درس ۱۲ روش تدریس :بحث گروهی       صفحه:ص۶۴ تا ۶۶ تعداد دانش آموزان :۱۶ نفر           فضای آموزشی :کلاس چیدمان کلاس :گروهی               گروهبندی: ۴ گروه ۴ نفره زمان تدریس :۹۰ دقیقه ۲٫هدف نویسی: هدف کلی : آشنایی ...

ادامه مطلب »

طرح درس عوامل موثر در کشاورزی- کاوشگری اجتماعی ششم

عنوان درس = عوامل موثر در کشاورزی         مدت تدریس= دو جلسه (دوهفته) پایه و مقطع= ششم ابتدایی         محل تدریس=کلاس و حیاط مدرسه تعداد فراگیران=۲۵نفر           صفحه کتاب=۲۶تا۳۲ روش تدریس=روش کاوشگری       نام مدرس= وسایل مورد نیاز=دانه ...

ادامه مطلب »

طرح درس ایستادگی در برابر دشمن- تفکر استقرایی اجتماعی ششم

طرح درس روزانه  نام درس :تاریخ       پایه: ششم      تعداد فراگیران : ۱۵۶  عنوان درس : ایستادگی در برابر دشمنان  روش تدریس: تفکر استقرایی هدف کلی : ایستادگی در برابر بیگانگان  هدف جزئی : آشنایی با مفهوم استعمارگر آشنایی با مفهوم ...

ادامه مطلب »

طرح درس رهبر کوچک- ایفای نقش اجتماعی ششم

عنوان:رهبرکوچک           کلاس:ششم محل تدریس:کلاس درس           زمان :۴۰دقیقه روش تدریس :ایفای نقش   هدف کلی: مدیریت و ایثار   هدف جزئی: ۱٫آشنایی دانش آموزان با اهداف شهدا. ۲٫آشنایی دانش آموزان با جنگ ایران وعراق. ۳٫آشنایی دانش آموزان بازندگی حسین فهمیده. هدف ...

ادامه مطلب »

طرح درس تصمیم گیری- ایفای نقش اجتماعی ششم

عنوان تدریس:تصمیم گیری چیست؟    مدت تدریس: ۴۵ پایه و مقطع:ششم ابتدایی          محل تدریس:کلاس صفحه:۱۷تا۱۹     روش تدریس :ایفای نقش تعداد فراگیران:۲۰         نام مدرس: محمد بیگی سلخوری     اهداف کلی: تصمیم گیری چیست؟   اهداف جزیی: اشنایی با تصمیم گیری چرا ...

ادامه مطلب »

طرح درس مبارزه استعمار- تفکر استقرایی اجتماعی ششم

عنوان تدریس: مبارزه استعمار    مقطع: ششم ابتدائی محل تدریس: کلاس درس تاریخ      مدت تدریس: ۳۰ دقیقه صفحه کتاب: ۱۱۲-۱۱۵    روش تدریس: استقرایی تعداد فراگیر: ۲۵ نفر      هدف کلی: مبارزه با ظلم و استعمار اهداف جزئی: – فراگیر با اشخاص ...

ادامه مطلب »

طرح درس دوستی- تفکر استقرایی اجتماعی ششم

موضوع:دوستی       کتاب:علوم اجتماعی           مقطع:ابتدایی پایه:ششم                     زمان:۴۵            روش:استقرایی محل:کلاس                     تعداد:۱۵   اهداف کلی: حقوق متقابل دوستی رابدانند اشنایی فراگیران بامعیارهای انتخاب دوست چگونگی رفتار بادوست   اهداف جزیی: بتوانندبامعیارهای عقلانی دوست انتخاب کنند بتوانند بامعیارهای دینی دوست انتخاب کنند به حقوق ...

ادامه مطلب »

طرح درس برنامه ریزی- تفکر استقرایی اجتماعی ششم ابتدایی

بسمه تعالی عنوان تدریس:برنامه ی روزانه ی متعادل پایه و مقطع:ششم ابتدایی          کتاب:مطالعات اجتماعی محل تدریس:کلاس درس       تعداد فراگیران:۲۰ نفر صفحه ی کتاب:۶۸           نام مدرس: روش تدریس:۹گام گانیه براساس روش تفکر استقرایی اهداف کلی: درک برنامه ی روزانه ی متعادل ...

ادامه مطلب »
theme